Oprichting - ontstaan

Op 25 februari 1976 vond er onder impuls van Donaat Snijders een samenkomst plaats van een 17 -tal mensen die bezig waren met Geschied- en Heemkunde.

Op 21 oktober 1977 , na twaalf vergaderingen, besloot deze groep een vereniging te vormen met als naam: Geschied- en heemkundige kring Kinrooi. De statuten en het huishoudelijk reglement werden goedgekeurd.
Het eerste bestuur werd gevormd door: Donaat Snijders, voorzitter; Piet Henkens , ondervoorzitter; Mathieu Kunnen, secretaris.

Op 06 september 1990 werd de Geschied- en heemkundige kring Kinrooi een v.z.w.

 

Het embleem

Foto's bestuur in de loop der jaren

Eerste documentatiecentrum

Tweede documentatiecentrum

Huidig documentatiecentrum

 

 

 

Beheer: heemkring Kinrooi - webmaster: Chris Bittremieux