Eerste blad    Vorig blad    Blad 83 van 1399 bladen Volgend blad    Laatste blad

Petrus BOKKEN (Bollen), akkerknecht, herbergier, landbouwer, geboren op 06-05-1795 te Kessenich, overleden op 05-05-1867 te Thorn op 71-jarige leeftijd. Pieter Bokken, 72 jaar, geboren te Kessenich, wonend te Thorn, weduwnaar uit eerste huwelijk van Odilia Wulmen en uit tweede van Cornelia Parren, zoon van Leonard Bokken en Gertrudis van Deur. Zoon van Leonard BOKKEN (Bohlen), werkman, en Gertrud van DEUR (van Dooren).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-04-1821 te Thorn (getuige(n): Michiel Cox, 37 jaar, landman; Franciscus Nuchelmans, 26 jaar, kuijpersknecht; Jakob Broens, 25 jaar, zadelmaker; Pieter Forschelen, 22 jaar, hoefsmid). Pieter Bokken, geboren 06-05-1795 te Kessenich, akkerknecht, wonend te Thorn, zoon van Leonard Bokken, overleden 13-06-1805 te Heinsberg en Gertrud van Duer, wonend te Kessenich.
en Odilia Willemen, geboren 19-11-1781 te Wessem, dienstmeid, wonend te Thorn, dochter van Godefridus Willemen, overleden 07-07-1790 te Wessem en Maria Helena Raemaeckers, overleden 11-08-1802 te Wessem.
Echtgenote is Odilia WILLEMEN (Wulmen), 39 jaar oud, dienstmeid, geboren op 19-11-1781 te Wessem, overleden op 20-04-1831 te Thorn op 49-jarige leeftijd. Odilia Willemen, 48 jaar, geboren te Wessem, echgenote van Peter Bollen, herbergier te Thorn, dochter van Godefridus Willemen en Helena Ramakers, beiden overleden. overleden in het huis van de weduwe Josephus Balduwinus Janssens, Googstraat te Thorn. Dochter van Godefroid WILLEMEN, landbouwer, en Helene RAEMAECKERS.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 29-11-1833 te Thorn (getuige(n): Gabriel Joosten, 66 jaar, zonder beroep; Mathias Vossen, 70 jaar, landbouwer; Andreas Bormans, 67 jaar, timmerman; Renier Nuchelmans, 52 jaar, kaarsenmaker). Pieter Bokken, weduwnaar van Odilia Wulmen, overleden 20-04-1831 te Thorn, geboren 06-05-1795 te Kessenich, herbergier, zoon van Leonard Bokken, overleden 24 prairial l´an 13 te Heinsberg en Gertrudis van Deur, wonend te Kessenich.
en Cornelia Parren, geboren 20-01-1808 te Thorn, dochter van Ernest Jakob Parren, brouwer en Mechtildis Keijerts.
Echtgenote is Cornelie PARREN, 25 jaar oud, zonder beroep, geboren op 20-01-1808 te Thorn, dochter van Erneste Jacques Parren, cultivateur en Mathilde Keijaerts. Overleden op 16-11-1848 te Thorn op 40-jarige leeftijd. Cornelia Parren, 40 jaar, echtgenote van Pieter Bokken, landbouwer, dochter van wijle Ernest Jakob Parren en Mechtildis Keijerts, bierbrouwerse. Dochter van Ernest Jacques PARREN, brouwer, en Mathilde KEIJERS, bierbrouwster.
Uit het eerste huwelijk:
1.  BOLLEN, geboren op 03-11-1822 te Thorn, dochter van Peter Bollen, 27 jaar, herbergier en Odilia Wulmen. Overleden op 03-11-1822 te Thorn, 0 dagen oud, doodgeboren, doodgeboren vrouwelijk kind.
2.  Anna Helena BOHLEN (Bokken), zonder beroep, landbouwster, geboren op 15-04-1825 te Thorn, dochter van Pieter Bohlen, 29 jaar, herbergier en Odilia Willemen. Overleden op 16-03-1904 te Thorn op 78-jarige leeftijd. Anna Helena Bokken, 78 jaar, landbouwster, weduwe van Johannes in den Cleef, dochter van Pieter Bokken en Odilia Willemen, beiden overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1851 te Thorn (getuige(n): Engelbert Parren, 45 jaar, herbergier; Hubertus Dehing, 53 jaar, kleermaker; Conrardus Janssen, 66 jaar, zonder beroep, Pieter Mathijs Parren, 30 jaar, landbouwer; allen wonend te Thorn). Johannes in den Kleef, hoefsmid, wonend te Thorn, 25 jaar, geboren 09-08-1826 te Rotterdam, zoon van Theodorus in den Kleef, hoefsmid en Joanna Seuntjens, wonend te Thorn.
en Anna Helena Bokken, 26 jaar, geboren 15-04-1825 en wonend te Thorn, dochter van Pieter Bokken, landbouwer, wonend te Thorn en Odilia Willemen, overleden 20-04-1831 te Thorn.
Echtgenoot is Johannes In den KLEEF, 24 jaar oud, hoefsmid, geboren op 09-08-1826 te Rotterdam, overleden op 21-04-1877 te Thorn op 50-jarige leeftijd. Johannes Indenkleef, 50 jaar, geboren te Rotterdam, wonend te Thorn, echtgenoot van Anna Helena Bohlen, zoon van wijle Theodorus Indenkleef en Joanna Seuntjens, wonend te Thorn. Zoon van Theodor in den KLEEF, hoefsmid, en Joanna SEUNTJENS, zonder beroep.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Ernestus Leonardus, geboren op 19-10-1834 te Thorn, zoon van Peter Bokken, 39 jaar, landbouwer en Cornelia Parren. Overleden op 27-06-1838 te Thorn op 3-jarige leeftijd. Ernestus Leonardus Bokken, 3 1/2 jaar, geboren te Thorn, zoon van Petrus Bokken en Cornelia Parren.
4.  Anna Mechtildis BOCKEN (Bokken), strijkster, geboren op 28-11-1837 te Thorn, dochter van Petrus Bocken, 42 jaar, landbouwer en Cornelia Parren. Overleden op 05-07-1878 te Thorn op 40-jarige leeftijd. Anna Mechtildes Boeken, 40 jaar, echtgenote van Mathias Vangeninden, dochter van Peter Boeken en Cornelia Parren, beiden overleden.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20-05-1874 te Thorn (getuige(n): Laurens Parren, 59 jaar, bierbrouwer, oom van de bruid; Joseph Richaerts, 26 jaar, bakker, zwager van de bruid; Gerard Geuskens, 29 jaar, fabrieksarbeider, neef van de bruidegom; Peter Hubert Daemen, 32 jaar, veldwachter; allen wonend te Thorn). Mathias Vangeninden, bouwknecht, 30 jaar, geboren 01-10-1843 en wonend te Thorn, zoon van wijle Hendrik Vangeninden en Catharina Streukens.
en Anna Mechtildes Bocken, 36 jaar, strijkster, geboren 28-11-1837 te Thorn, dochter van Petrus Bocken en Cornelia Parren, beiden overleden
met Mathias VANGENINDEN, 30 jaar oud, bouwknecht, landbouwer, geboren op 01-10-1843 te Thorn, zoon van Hendrik Vangeninden, 51 jaar, landbouwer en Catharina Streukens. Overleden op 02-03-1922 te Thorn op 78-jarige leeftijd. Mathias Vangeninden, 78 jaar, weduwnaar van Anna Mechtildes Bocken, zoon van Hendrik Vangeninden en Catharina Streukens, beiden overleden. Zoon van Hendrik VANGENINDEN, dagloner, landbouwer, en Maria Catharina STREUKENS, zonder beroep, landbouwster.
5.  Maria Catharina, dienstmaagd, geboren op 23-10-1839 te Thorn, dochter van Pieter Bokken, 34 jaar, dagloner en Cornelia Parren.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-01-1875 te Thorn (getuige(n): Joseph Richaerts, 27 jaar, bakker, zwager van de bruid; Lambert van den Heuvel, 37 jaar, kleermaker, neef van de bruid; Gerard Geuskens, 24 jaar, schoenmaker, neef van de bruidegom; Peter Hubert Daemen, 33 jaar, veldwachter; allen wonend te Thorn). Gerardus Hubertus Geuskens, bouwknecht, 30 jaar, geboren 07-06-1844 en wonend te Thorn, zoon van Jan Joseph Geuskens, barbier, wonend te Thorn en wijle Gertrudis van Geninde.
en Maria Catharina Bokken, dienstmaagd, 35 jaar, geboren 23-10-1839 en wonend te Thorn, dochter van Pieter Bokken en Cornelia Parren, beiden overleden.
Echtgenoot is Gerardus Hubertus GEUSKENS, 30 jaar oud, bouwknecht, geboren op 07-06-1844 te Thorn, zoon van Jan Joseph Geuskens, 27 jaar, barbier en Gertrudis van Geninde. Overleden op 05-05-1927 te Thorn op 82-jarige leeftijd. Gerardus Hubertus Geuskens, 82 jaar, weduwnaar van Joanna Odilia Hubertina in den Kleef, zoon van Jan Joseph Geuskens en Gertrudis van Geninde, beiden overleden. Zoon van Jean Joseph GEUSKENS, barbier, baardscheerder, en Gertrude van GENINDEN, dienstmeid.
6.  Maria Gabriël, zonder beroep, geboren op 28-05-1842 te Thorn, dochter van Pieter Bokken, 47 jaar, landbouwer en Cornelia Parren. Overleden op 14-12-1921 te Thorn op 79-jarige leeftijd. Maria Gabriel Bokken, 79 jaar, weduwe van Josephus Hubertus Richaerts, dochter van Pieter Bokken en Cornelia Parren, beiden overleden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-07-1872 te Thorn (getuige(n): Engelbert Parren, 66 jaar, tapper, oom van de bruid en de bruidegom; Laurens Parren, 57 jaar, brouwer, oom van de bruid en bruidegom; Jan Herman Tonnaer, 54 jaar, brouwer; Lambert Antoon Emanuel Wolfhagen, 28 jaar, landbouwer, zwager van de bruidegom; allen wonend te Thorn). Joseph Hubert Richaerts, bakker, 24 jaar, geboren 25-08-1847 en wonend te Thorn, zoon van Pieter Hendrik Richaerts, landbouwer en Maria Gabriël Parren, wonend te Thorn.
en Maria Gabriël Bokken, 30 jaar, geboren 28-05-1842 en wonend te Thorn, dochter van Pieter Bokken en Cornelia Parren, beiden overleden.
Echtgenoot is Josephus Hubertus RICHAERS, 24 jaar oud, bakker, geboren op 25-08-1847 te Thorn, zoon van Pieter Hendrik Richaers, 29 jaar, herbergier en Maria Gabrielle Parren. Overleden op 28-08-1914 te Thorn op 67-jarige leeftijd. Josephus Hubertus Richaerts, 67 jaar, bakker, echtgenoot van Maria Gabriel Bokken, zoon van Pieter Hendrik Richaerts en Maria Gabrielle Parren, beiden overleden. Zoon van Pierre Henri RICHAERTS, koopman in beddeveren, tapper, herbergier, en Marie Gabrielle PARREN, herbergierster.
7.  Maria Gertrudis, zonder beroep, geboren op 19-01-1845 te Thorn, dochter van Petrus Bokken, 50 jaar, landbouwer en Cornelia Parren. Overleden op 07-09-1924 te Thorn op 79-jarige leeftijd. Maria Gertrudis Bokken, 79 jaar, echtgenote van Jacob Hubertus Tonnaer, schrijnwerker, dochter van Petrus Bokken en Cornelia Parren, beiden overleden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-04-1869 te Thorn (getuige(n): Jan Engelbert Tonnaer, 28 jaar, schrijnwerker, broer van de bruidegom; Laurens Parren, 54 jaar, brouwer, oom van de bruid; Dominicus Parren, 31 jaar, koperslager, neef van de bruidegom; Joseph Parren, 37 jaar, kuiper, neef van de bruidegom; allen wonend te Thorn). Jakob Hubertus Tonnaer, schrijnwerker, 24 jaar, geboren 13-05-1844 en wonend te Thorn, zoon van Jan Antoon Tonnaer.schrijnwerker en Maria Dorothea Schoufs, wonend te Thorn.
en Maria Gertrudis Bokken, 24 jaar, geboren 19-01-1845 en wonend te Thorn, dochter van Petrus Bokken, overleden 05-05-1867 te Thorn en Cornelia Parren, overleden 16-11-1848 te Thorn.
Echtgenoot is Jacob Hubertus TONNAER, 24 jaar oud, schrijnwerker, geboren op 13-05-1844 te Thorn, zoon van Jan Antoon Tonnaer, 29 jaar, schrijnwerker en Maria Dorothea Schoufs. Overleden op 08-03-1931 te Thorn op 86-jarige leeftijd. Jakob Hubertus Tonnaer, 86 jaar, weduwnaar van Maria Gertrudis Bokken, zoon van Jan Antoon Tonnaer en Maria Dorothea Schoufs, beiden overleden. Zoon van Jean Antoine TONNAER, schrijnwerker, werktuigkundige, en Dorothé SCHOUFS, zonder beroep.
8.  Theodorus Leonardus, geboren op 06-09-1848 te Thorn, zoon van Petrus Bokken, 53 jaar, landbouwer en Cornelia Parren. Overleden op 23-11-1848 te Thorn, 78 dagen oud. Theodorus Leonardus Bokken, bijna 3 maanden, zoon van Pieter Bokken, landbouwer en wijle Cornelia Parren.

Petrus Johannes Ludovicus BOKKEN, overleden voor 1941.
 
Petrus Mathias Hubertus BOKKEN, landbouwer, geboren circa 1879 te Neeritter, gedoopt op 24-01-1879 te Neeritter (getuige(n): Segers Renerus voor Beckers Petrus en Steckler Joanna voor Bokken Elisabeth), zoon van Petrus Renerus BOKKEN, landbouwer, en Helena Hubertina BECKERS (Bekkers).
Gehuwd op 04-04-1910 te Neeritter, gehuwd voor de kerk op 05-04-1910 te Neeritter (getuige(n): Coelen Petrus en Bokken Gertrudis uit Kessenich), dispensatie met Maria Gertrudis COELEN (Coolen), 26 jaar oud, zonder, geboren te Neeritter, gedoopt op 09-10-1883 te Neeritter, huwelijk werd reeds genoteerd. Dochter van Franciscus COELEN (Coolen), kuiper, en Maria Petronella HESER.
Uit dit huwelijk:
1.  Theresia Antonia Hubertina, geboren circa 1924, overleden op 01-06-1924 te Neeritter, van een tweeling, 14 dagen oud.
2.  Maria Gertrudis Helena.
Gehuwd voor de kerk op 17-07-1940 te Neeritter (getuige(n): Munecom Renerus en Bokken Wilhelmus, beide uit Neeritter) met Ferdinand MUNNECOM, zoon van Renerus Hubertus MUNNECOM en Maria Magdalena STIENEN (Stijnen).
3.  Petronella Maria Josephina.
Gehuwd voor de kerk op 11-10-1937 te Neeritter (getuige(n): Levels Michael uit Thorn en Bokken Renerus uit Neeritter) met Joannes Franciscus LEVELS, zoon van N.N. LEVELS en Gertrudis KEYERS.

Petrus Renerus BOKKEN, landbouwer, geboren circa 1845 te Neeritter, overleden op 27-03-1923 te Neeritter, begraven op 29-03-1923 te Neeritter.
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1875 te Neeritter (getuige(n): Coelen Franciscus en Beckers Anna Catharina) met Helena Hubertina BECKERS (Bekkers), geboren circa 1848 te Neeritter, overleden op 16-07-1931 te Neeritter, begraven op 18-07-1931 te Neeritter.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Gertrudis Hubertina, gedoopt op 02-04-1876 te Neeritter (getuige(n): Bokken Mathias en Beckers Anna Catharina uit Hunsel), overleden op 30-04-1942 te Neeritter op 66-jarige leeftijd, begraven op 02-05-1942 te Neeritter.
2.  Petrus Mathias Hubertus, landbouwer, geboren circa 1879 te Neeritter, gedoopt op 24-01-1879 te Neeritter (getuige(n): Segers Renerus voor Beckers Petrus en Steckler Joanna voor Bokken Elisabeth).
Gehuwd op 04-04-1910 te Neeritter, gehuwd voor de kerk op 05-04-1910 te Neeritter (getuige(n): Coelen Petrus en Bokken Gertrudis uit Kessenich), dispensatie met Maria Gertrudis COELEN (Coolen), 26 jaar oud, zonder, geboren te Neeritter, gedoopt op 09-10-1883 te Neeritter, huwelijk werd reeds genoteerd. Dochter van Franciscus COELEN (Coolen), kuiper, en Maria Petronella HESER.
3.  Maria Elisabeth Hubertina, dienstmeid, geboren te Neeritter, gedoopt op 19-11-1881 te Neeritter (getuige(n): Pex Hubertus en Steckler Joanna voor Beckers Maria uit Horn).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-11-1909 te Neeritter, gehuwd voor de kerk op 23-11-1909 te Neeritter (getuige(n): Bokken Petrus en Van Ratingen Maria, beide woonachtig in Neeritter) met Jacobus Hubertus Van RATINGEN, 36 jaar oud, landbouwer, geboren te Neeritter, gedoopt op 01-11-1873 te Neeritter (getuige(n): Van Ratingen Lambertus en Geelen Maria Elisabeth Hubertina), overleden op 19-02-1954 te Neeritter op 80-jarige leeftijd, begraven op 22-02-1954 te Neeritter, zoon van Joannes Mathias Van RATINGEN en Maria Catharina Hubertina GEELEN.
4.  Franciscus Hubertus, gedoopt op 05-11-1884 te Neeritter (getuige(n): Segers Jacobus voor Weers Franciscus uit Meyel en Pex Cornelia), overleden op 03-06-1952 te Neeritter op 67-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1952 te Neeritter.
Gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 02-07-1935 te Neeritter (getuige(n): Bokken Renerus Franciscus en Snijkers Christianus Hubertus Emanuel) met Maria Elisabeth Dorothea SNIJKERS, 45 jaar oud, gedoopt op 01-03-1890 te Neeritter (getuige(n): Sneykers Christianus uit Kessenich en Vrancken Maria Catharina uit Kessenich voor Cuijpers Elisabeth uit Panheel), dochter van Franciscus Hubertus SNYKERS (Snijkers, Sniekers) en Hubertina Elisabeth Gertrudis SWAGTEN.
5.  Helena Hubertina, gedoopt op 05-11-1884 te Neeritter (getuige(n): Segers Jacobus voor Seems Joannes uit Horne en Van Reist Helena).
6.  Anna Maria, gedoopt op 05-11-1888 te Neeritter (getuige(n): Segers Jacobus voor Weert Franciscus uit Meyel en Colen Anna Maria), overleden op 02-07-1961 te Neeritter op 72-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1961 te Neeritter.

Renerus BOKKEN (Bohlen), landbouwer, winkelier, geboren op 24-04-1798 te Kessenich, zoon van Leonard BOKKEN (Bohlen), werkman, en Gertrud van DEUR (van Dooren).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-04-1826 te Thorn (getuige(n): Jozef Anton Corbey, 24 jaar, zonder beroep; Hendrik Nouwen, 26 jaar, slotmaker; Maximilianus Deleur, 63 jaar, timmerman en Migchiel Cox, 41 jaar, akkerman). Renier Bohlen, geboren 24-04-1798 te Kessenich, landbouwer, wonend te Thorn. zoon van wijle Leonard Bohlen, overleden 24 prairial l´an 13 te Heinsberg en Gertrud Vandeur, wonend te Kessenich.
en Catharina aan de Kerk, geboren 29-06-1789 te Neeritter, dienstmeid, wonend te Thorn, dochter van Henricus aan de Kerk, overleden 12-07-1808 te Neeritter en Catharina Verwijlen, overleden 01-06-1823 te Neeritter.
Echtgenote is Maria Catharina aan de KERK (Aendekerk), 36 jaar oud, dienstmeid, geboren op 29-06-1789 te Neeritter, overleden op 08-06-1848 te Thorn op 58-jarige leeftijd. Maria Catharina Aendekerk, 60 jaar, geboren te Neeritter, wonend te Thorn, echtgenote van Renier Bokken, dochter van Hendrik Aendekerk en Catharina Verwielen, beiden overleden. Dochter van Henricus aan de KERK en Catharina VERWIJLEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Chatarina, geboren op 06-10-1826 te Thorn, dochter van Renier Bokken, 26 jaar, winkelier en Maria Chatarina aan de Kerk. Overleden op 25-01-1831 te Thorn op 4-jarige leeftijd. Anna Catharina Bokken, 4 jaar en 3 maanden, geboren en wonend te Thorn, dochter van Renier Bokken en Anna Maria Catharina aan de Kerk.
2.  Geboren op 24-03-1828 te Thorn, zoon van Renier Bokken, winkelier en Maria Catharina Aandekerk. Overleden op 24-03-1818 te Thorn, doodgeboren, doodgeboren mannelijk kind.
3.  Anna Maria, naaister, geboren op 28-06-1829 te Thorn, dochter van Renier Bokken, 30 jaar, winkelier en Maria Catharina Aandekerk.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 02-04-1867 te Thorn (getuige(n): Jan Christiaan Ex, 42 jaar, bakker; Jacob Janssens, 37 jaar, tapper; Andreas Motké, 40 jaar, schrijnwerker; Lambert van den Heuvel, 31 jaar, kleermaker, neef van de bruid; allen wonend te Thorn). Antonius van der Werf, 32 jaar, wonend te Maastricht, 32 jaar, geboren 21-04-1834 te Heuten, zoon van Zweer van der Werf en Cornelia van der Leeuw, beiden overleden.
en Anna Maria Bokken, naaister, 37 jaar, geboren 28-06-1829 en wonend te Thorn, dochter van Renier Bokken, wonend te Thorn en wijle Maria Catharina aan de Kerk.
Echtgenoot is Antonie Van der WERF, 32 jaar oud, zonder beroep, geboren op 21-04-1834 te Heuten, zoon van Zweer Van der WERF en Cornelia Van der LEEUW.
4.  Johanna Hubertina, geboren op 04-05-1831 te Thorn, dochter van Renier Bokken, geboren te Kessenich, 36 jaar, dagloner en Maria Catharina aan de Kerk.

Reynerus BOKKEN.
Gehuwd met Joanna THEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Elisabeth, overleden op 18-06-1843 te Molenbeersel, begraven op 20-06-1843 te Molenbeersel, parochiane van Kessenich.
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1827 te Kessenich (getuige(n): Janssen Joannes en Theunissen Joanna, Smeets Catharina) met Thomas DEHING, geboren circa 1786 te Molenbeersel, overleden op 20-07-1858 om 16 uur te Molenbeersel (aangifte door: Dehing Peter Jan 39j. zoon van de overledene en Bongers Mathias 69j. buur van de overledene en landbouwers wonend op de Winerte straat).

Wijnandus BOKKEN (Bocken of Bochen), geboren te Frisburg bij Keulen, overleden op 28-12-1783 te Stevensweert, geboren in Frisburg bij Keulen, echtgenoot van Maria Henrix, ongeveer 60 jaar oud, begraven op 30-12-1783 te Stevensweert, geboren in Frisburg bij Keulen, echtgenoot van Maria Henrix, ongeveer 60 jaar oud.
Gehuwd met Maria HENDRIX.
 
Wilhelmus BOKKEN (Bocken), geboren circa 1777, overleden op 18-09-1827 te Neeroeteren (aangifte door: NN), begraven op 20-09-1827 te Neeroeteren.
Gehuwd voor de kerk te Neeroeteren met Maria Anna PAREIN (Pareins Parings Parijns), geboren circa 1776, overleden op 04-05-1859 te Neeroeteren, begraven op 05-05-1859 te Neeroeteren.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, gedoopt op 28-08-1807 te Neeroeteren (getuige(n): Bokken Jacobus en Parein Helena (allen van deze par.)).
2.  Maria Ida, gedoopt op 16-03-1810 te Neeroeteren (getuige(n): Pareins Hermanus (Gruitrode) en Bocken Elisabeth).
3.  Gertrudis, gedoopt op 05-06-1812 te Neeroeteren (getuige(n): Broeren Joannes en Bokken Maria Gertrudis (van deze par.)), 04-06-1812 ? Overleden op 21-05-1814 te Neeroeteren op 1-jarige leeftijd (aangifte door: NN), begraven op 22-05-1814 te Neeroeteren.
4.  Joannes, gedoopt op 27-08-1815 te Neeroeteren (getuige(n): Gerden Joannes en Bokken Elisabeth).
5.  Anna Elisabeth, gedoopt op 27-08-1821 te Neeroeteren (getuige(n): Meijlers Laurentius en Broeren Maria Elisabeth).
6.  Aldegondis, gedoopt op 13-07-1823 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Michael en Koelen Aldegondis).

Wilhelmus BOKKEN, overleden op 11-09-1857 te Stramproij.
Gehuwd met Gertrudis REEMERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Joanna (Bocken), dienstmeid zb, geboren op 20-04-1835 te Stramproij.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-04-1863 te Hunsel (getuige(n): Scheijmans Gerard 71j. van de Voort Peter Emanuel 27j. landbouwers, Verlinden Peter Joannes 22j. zb en Peeters Gerardus 56j.dienstknecht) met Renier BROUNS (Broens), landbouwer, geboren circa 1822.

Guilielmus BOLDERI.
Gehuwd met Anna Odilia VINKENBOS.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Catharina, gedoopt op 12-04-1737 te Maaseik (getuige(n): Guilielmus Bolderi, Maria Wera), ill dochter.

Guilielmus BOLDERIJ (Bondree Bondris Bondrij).
Gehuwd met Aldegondis GRAEN (Graenen), overleden op 24-01-1768 te Maaseik.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Margarita, gedoopt op 27-10-1730 te Maaseik (getuige(n): Joannes Pensers, Elisabeth Lenders).
2.  Jacobus, gedoopt op 22-08-1732 te Maaseik.
3.  Joannes, gedoopt op 03-06-1734 te Maaseik.
4.  Nicolaes, gedoopt op 04-09-1736 te Maaseik.

Joannes Josephus BOLDERMANS (Bollerman), geboren circa 1804 te Holtum, Buchten/Born, overleden op 12-09-1878 te Heppeneert, leeftijd 81 jaar; weduwnaar van Anna Marg. Brouns en echtgenoot van Gertrudis Elisabeth Vandeweerd, begraven op 14-09-1878 te Heppeneert.
Gehuwd (1) op 09-04-1831 te Maaseik (09-04-1837 ?), gehuwd voor de kerk op 12-04-1831 te Heppeneert (getuige(n): Nicolaus Broens et Joanne Smeets) met Anna Margaritha BROENS, geboren te Eisden, overleden op 08-02-1834 te Heppeneert, begraven op 10-02-1834 te Heppeneert, vidua Joannes Schroijen, dochter van Nicolaus BROENS (Brous) en Gertrudis (Gebelia) LENDERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 07-06-1836 te Heppeneert (getuige(n): Philippus Hubertus Van de Weerd et Maria Sybilla Jacoba Severijns) met Gertrudis Elisabeth Van de WEERD.
 
Joannes Josephus BOLDERMANS.
Gehuwd met Maria Elisabeth Van de WEERDT.
Uit dit huwelijk:
1.  Gertrudis Elisabeth, gedoopt op 13-07-1837 te Heppeneert (getuige(n): Lambertus Severijns voor Ludovicus Boldermans et Gertrudis Severijns). Doopheer Neijens.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 04-08-1868 te Heppeneert (getuige(n): Franciscus Boonen Mosacensis et Helena Bollermans ex Heppeneert) met Mathias BOONEN, 46 jaar oud, gedoopt op 27-06-1822 te Maaseik.
2.  Catharina Elisabeth, gedoopt op 10-06-1839 te Heppeneert (getuige(n): Theodorus Jacobus Van de Weerdt et Maria Elisabeth Schroijen voor Catharina Elisabeth Boldermans). Doopheer Neijens.
3.  Helena, gedoopt op 15-09-1841 te Heppeneert (getuige(n): Joannes Brouns et Elisabeth Beckers voor Helena Wienen). Doopheer Neijens.
4.  Maria Joanna, gedoopt op 06-11-1844 te Heppeneert (getuige(n): Philippus Hubertus Van de Weerd et Maria Joanna Mevissen). Doopheer Neijens.

Joannes Josephus BOLDERMANS.
 
Josephus BOLDERMANS, geboren circa 1797 te Buchten/Born, overleden op 12-09-1878 te Heppeneert, leeftijd 81 jaar; weduwnaar van Anna Marg. Brouns en echtgenoot van Gertrudis Elisabeth Vandeweerd, begraven op 14-09-1878 te Heppeneert.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-04-1831 te Heppeneert (getuige(n): Nicolaus Broens et Joanne Smeets) met Anna Margaritha BROENS, overleden op 08-02-1834 te Heppeneert, begraven op 10-02-1834 te Heppeneert, vidua Joannes Schroijen, dochter van Nicolaus BROENS en Gertrudis LENDERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 07-06-1836 te Heppeneert (getuige(n): Philippus Hubertus Van de Weerd et Maria Sybilla Jacoba Severijns) met Gertrudis Elisabeth Van de WEERD, geboren circa 1805 te Heppeneert, gedoopt te Heppeneert, overleden op 14-03-1879 te Heppeneert, leeftijd: 74 jaar en weduwe van Joannes Josephus Bollermans, begraven te Heppeneert.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Joannes Wilhelmus, gedoopt op 30-04-1832 te Heppeneert (getuige(n): Joannes Broens et Elisabeth Bekkers voor Anna Elisabeth Boldermans). Neijens, overleden op 27-04-1833 te Heppeneert, 362 dagen oud, aet.: 11 mensium et 27 dierum, begraven op 29-04-1833 te Heppeneert.

Cornelius BOLDERS, overleden voor 1900.
Gehuwd voor de kerk te Berchem met Maria Beatrix Sophia LINSSEN, gedoopt op 25-06-1869 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Bloem, Anna Beatrix Graus), dochter van Petrus Joannes LINSSEN en Anna Maria GEURTS.
Uit dit huwelijk:
1.  Alphonsus Petrus Cornelius Joannes, gedoopt op 23-05-1899 te Aldeneik (getuige(n): Alphonsus Hermans, Maria Linssen).

Theodorus BOLDERS.
Gehuwd voor de kerk ca. 1758 met Elisabeth JOOSTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Petronella, gedoopt (R.K.) op 17-08-1759 te Stevensweert (getuige(n): Wilhelmus van Boven namens Lambertus Joosten en Petronella Geenen).

Arnoldus BOLDER?
Gehuwd met Elisabeth PETERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Mathias, gedoopt op 05-05-1793 te Neeroeteren (getuige(n): Reulens Joannes Mathias en Jansen Maria Elisabeth (Meeuwen)).

Arnoldus le BOLENGER.
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1675 te Stevensweert (Spaans Garnizoen) (getuige(n): Carolus Greui en Joannes) met Catharina SMEETS (de Brie of Smiets).
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus, gedoopt (Spaans Garnizoen) op 18-08-1678 te Stevensweert (getuige(n): Jacobus sur le Tombe en Elisabeth Jean Sauvage).
2.  Barbara (Bolengie), gedoopt (Spaans Garnizoen) op 19-06-1687 te Stevensweert (getuige(n): Philippus Drapie en Barbara Canters).

Petrus le BOLENGER (Bolenquez).
Gehuwd voor de kerk op 07-07-1640 te Stevensweert (Spaans Garnizoen) (getuige(n): David Nicola en Joannes Vercoin) met Joanna PONCART.
 
Pleun van BOLES.
Gehuwd voor de kerk ca. 1718 met Aldegonda SEGERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Sophia (Boules), gedoopt (R.K.) op 22-11-1718 te Stevensweert (getuige(n): Wilhelmus Rutten en Zeghers).
2.  Isabella, gedoopt (R.K.) op 25-10-1724 te Stevensweert (getuige(n): Ludovicus Gulielmus Randax en Maria Gertrudis Segers).
3.  Susanna (van Boolex), gedoopt (R.K.) op 12-01-1728 te Stevensweert (getuige(n): Wilhelmus Aelmans en Joanna Sophia Seegers).

Petrus BOLIJ, militair chirurgijn.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1748 te Stevensweert (R.K.) (getuige(n): Jacobus Holtsman, onderofficier en Henricus Vrencken), huwelijk met toestemming van zijn overste met Maria Joanna DELFOSS, huwelijk met toestemming van zijn overste.
 
Marguèrite BOLILLARD, geboren circa 1899 te Henaies, overleden op 07-11-1918 te Thorn. Marguèrite Bolillard, 19 jaar, geboren en wonend te Henaies.
 
Gilis BOLLAERS, overleden op 03-04-1857 te St.Truiden.
Gehuwd met Maria Elisabeth DEQINE, overleden op 20-04-1863 te St.Truiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Franciscus, ambetenaar der douanen te Elen (1872), geboren op 03-03-1823 te St.Truiden.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 04-02-1871 te Elen (getuige(n): (om 15 uur) Charles Ergo 50 j. onderbrigadier bij de douanen, Charles Coenen 32 j. hoefsmid, Henri François Reulens 46 j. en Egidius Botterman 50 j., beide ambtenaar bij de douanen.(Bij dit huwelijk werd hun zoon Jan Hubert, geboren op 29-08-1864 gewettigd)) met Joanna Helena SCHROYEN, 37 jaar oud, landbouwster (1871), geboren op 01-08-1833 om 05.30 uur te Elen. Aangifte door de vader 58 j., Sevrin Joosten 54 j. en Jan Hanssen 36 j. alle 3 landbouwer. Dochter van Joannes SCHROYEN, landbouwer (1805), en Helena LUCAS, dienstmaagd (1822), dagloonster (1829) huishoudster (1869).

Joannes Casimirus BOLLAERS.
Gehuwd met Anna Helena SCHROYEN, geboren circa 1833, overleden op 09-04-1896 te Neeroeteren, begraven op 11-04-1896 te Neeroeteren.
 
Joannes Franciscus BOLLAERS, douanier, geboren ± 1823, gedoopt te St. Truiden.
Gehuwd voor de kerk op 15-02-1871 te Elen (getuige(n): Swillens Theodorus en Schroyen Catharina) met Anna Helena SCHROIJEN (Schroyen).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Catharina, geboren op 11-10-1871 om 24 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 54j. onderwijzer en Arits Renier 32j. kuiper), overleden op 21-10-1871 om 18 uur te Molenbeersel, 10 dagen oud (aangifte door: Stevens Renier 54j. blauwverver en Nies Jan Mathijs 29j. kuiper, beide buren).

Joannes Franciscus BOLLAERS, ambetenaar der douanen te Elen (1872), geboren op 03-03-1823 te St.Truiden, zoon van Gilis BOLLAERS en Maria Elisabeth DEQINE.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 04-02-1871 te Elen (getuige(n): (om 15 uur) Charles Ergo 50 j. onderbrigadier bij de douanen, Charles Coenen 32 j. hoefsmid, Henri François Reulens 46 j. en Egidius Botterman 50 j., beide ambtenaar bij de douanen.(Bij dit huwelijk werd hun zoon Jan Hubert, geboren op 29-08-1864 gewettigd)) met Joanna Helena SCHROYEN, 37 jaar oud, landbouwster (1871), geboren op 01-08-1833 om 05.30 uur te Elen. Aangifte door de vader 58 j., Sevrin Joosten 54 j. en Jan Hanssen 36 j. alle 3 landbouwer. Dochter van Joannes SCHROYEN, landbouwer (1805), en Helena LUCAS, dienstmaagd (1822), dagloonster (1829) huishoudster (1869).
Uit dit huwelijk:
1.  Joanes Hubertus (Schroyen), geboren op 29-08-1864 om 22.00 uur te Elen, ten huizen van zijn grootouders. Aangifte door Anna Catharina Vos, 60 j. weduwe Martinus Uleneers en vroedvrouw wonende te Maaseik, Charles Colson, 39 j. landbouwer en Jakob Hanssen, 57 j. veldwachter. Onwetig. Gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders op 04-02-1871.

Guilielmus BOLLE.
Gehuwd met Joanna BLIOTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes, gedoopt op 13-11-1788 te Maaseik.

Adrianus BOLLEN, overleden voor 1773.
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1748 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Cornelius, Joosten Petrus en Geelen Jasparus) met Maria HASEN, overleden op 08-08-1773 te Neeroeteren.
 
Agnes BOLLEN, overleden op 14-07-1729 te Maaseik.
 
Antonius BOLLEN, gedoopt te Bilzen.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1838 met Mechtildis WITTEN, overleden voor 1838.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-05-1838 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Reinerus (As) en Vlemelinx Maria (Neeroeteren)) met Anna Mechtildis VLEMELINX, gedoopt te Neeroeteren.
 
Arno1dus BOLLEN, gedoopt op 03-06-1810 te Neeroeteren.
 
Arnoldus BOLLEN, geboren circa 1762, overleden op 11-05-1851 om 12 uur te Neeroeteren, begraven op 13-05-1851 te Neeroeteren.
Gehuwd met N.N. N.N. Overleden voor 1851, niet genoemd.
 
Arnoldus BOLLEN, ongehuwd, geboren circa 1794, overleden op 31-07-1862 te Neeroeteren, begraven op 02-08-1862 te Neeroeteren.
 
Arnoldus BOLLEN, zoon van Paulus BOLLEN en Cornelia HAFFENS (Halfens Hallfens).
Gehuwd voor de kerk op 22-11-1791 te Neeroeteren (getuige(n): Pareijns Jacobus en Brouwers Joannes Mathias) met Anna Elisabeth POMFORS (Pontfort), dochter van Joannes POMFORS en Catharina Elisabeth HONDERVOETS.
Uit dit huwelijk:
1.  Lucia, geboren circa 1792, overleden op 07-12-1854 om 23 uur te Neeroeteren, begraven op 09-12-1854 te Neeroeteren.
Gehuwd voor de kerk op 19-02-1828 te Neeroeteren (getuige(n): Doumen M. en Jacobs) met Joannes KOPS, geboren circa 1791, overleden op 19-12-1831 te Neeroeteren (aangifte door: NN), begraven op 20-12-1831 te Neeroeteren, dit huw gewettigd, zoon van Hubertus KOPS en Maria Louise BOLLEN.
2.  Cornelia, gedoopt op 13-01-1794 te Neeroeteren (getuige(n): Hoendervoets Michael (Bree) en Halfens Cornelia (Grathem)).

Casper Cornelus BOLLEN, rijksambtenaar, geboren op 03-09-1861 te Vledder, zoon van Wilhelmus Frederikus Josephus BOLLEN, vrijboer, en Geertruida Cornelia van HOOGMOED.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-01-1890 te Thorn (getuige(n): Hendrik van de Schoor, 74 jaar, slager, oom van de bruid; Jan Gerard Hubert Tonnaer, 54 jaar, sacristieopziener; Hubertus Ummels, 38 jaar, rijksambtenaar; Hendrik Kruger, 27 jaar, rijksambtenaar; allen wonend te Thorn). Caspar Cornelis Bollen, rijksambtenaar, wonend te Thorn, 28 jaar, geboren 03-09-1861 te Vledder, zoon van Wilhelmus Frederikus Josephus Bollen, vrijboer, wonend te Frederiksoord en Geertruida Cornelia van Hoogmoed, overleden 03-04-1889 te Vledder.
en Clara Elisabeth Hubertina Ex, 27 jaar, geboren 17-12-1862 en wonend te Thorn, dochter van Jan Christiaan Ex, bakker en Maria Josephina van Krugten, wonend te Thorn.
Echtgenote is Clara Elisabeth Hubertina EX, 27 jaar oud, zonder beroep, geboren op 17-12-1862 te Thorn, dochter van Jan Christiaan Ex, 38 jaar, bakker en Maria Josephina Vankrugten. Dochter van Joannes Christiaan EX, bakkersgast, bakker, herbergier, en Maria Josepha van KRUGTEN, herbergierster. De vader van de bruidegom verleende toestemming tot het huwelijk bij akte verleden voor notaris Kamp te Steenwijk op 07-01-1890.
Uit dit huwelijk:
1.  Geboren op 10-11-1890 te Thorn, doodgeboren vrouwelijk kind,, overleden op 10-11-1890 te Thorn, 0 dagen oud, dochter van Caspar Cornelis Bollen en Clara Elisabeth Ex. doodgeboren vrouwelijk kind.
2.  Josephina Maria Christina, geboren op 21-12-1891 te Thorn, dochter van Casper Cornelis Bollen, 30 jaar, ambtenaar der belastingen en Clara Elisabeth Hubertina Ex.

Cornelius BOLLEN, gedoopt op 10-01-1729 te Neeroeteren (getuige(n): Pendris Guilielmus en Damiaens Joanna voor Versleger Joanna), overleden op 04-08-1808 te Neeroeteren Solt op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Bollen Jan, zoon), zoon van Joannes BOLLEN en Maria Anna PETERS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-09-1750 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Paulus en Koninckx Joannes) met Catharina Elisabeth BOSMANS, overleden op 09-05-1791 te Neeroeteren.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes, gedoopt op 29-01-1751 te Neeroeteren (getuige(n): Leyskens Mathias en Bollen Gertrudis).
2.  Joannes, gedoopt op 09-01-1753 te Neeroeteren (getuige(n): Doumens Tilmanus en Bosmans Gertrudis), overleden op 26-11-1827 te Maaseiker Solt op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Mathijs Bollen, zoon).
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 27-04-1790 te Neeroeteren (getuige(n): Bosmans Martinus en Barbara) met Maria Helena EELE (Elen, Eylen, Eelen), geboren circa 1770, overleden op 14-04-1822 te Neeroeteren. Maaseiker Solt, begraven op 16-04-1822 te Neeroeteren, dochter van Theodorus EELEN en Anna Elisabeth WILLEMS.

Elisabeth BOLLEN, ongehuwd, overleden op 21-02-1793 te Neeroeteren.
 
Gertrudis BOLLEN, overleden op 29-09-1747 te Maaseik.
 
Guilielmus BOLLEN.
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1652 te Maaseik (getuige(n): Petrus Bongaerts, Nicolaus Wijnen) met Gertrudis BONEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Guilielma (Wilenminke), gedoopt op 07-09-1653 te Maaseik (getuige(n): Aegidius Bonen, Catharina Croll).
2.  Joanna, gedoopt op 18-06-1655 te Maaseik (getuige(n): Michael Corsten, Catharina Croll).
3.  Catharina, gedoopt op 19-04-1659 te Maaseik (getuige(n): Jacobus Smeets, Gertrudis Croll).
4.  Petrus, gedoopt op 17-06-1661 te Maaseik (getuige(n): Guilielmus Croll, Catharina Rutten).

Jan Willem BOLLEN, pastoor van de parochie Thorn, geboren circa 1820 te Helden, overleden op 28-09-1883 te Thorn. Jan Willem Bollen, 63 jaar, pastoor der parochie Thorn, geboren te Helden, wonend te Thorn, zoon van Johannes Bollen en Petronella van Wis, beiden overleden.
 
Joannes BOLLEN, gedoopt op 09-01-1753 te Neeroeteren (getuige(n): Doumens Tilmanus en Bosmans Gertrudis), overleden op 26-11-1827 te Maaseiker Solt op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Mathijs Bollen, zoon), zoon van Cornelius BOLLEN en Catharina Elisabeth BOSMANS.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 27-04-1790 te Neeroeteren (getuige(n): Bosmans Martinus en Barbara) met Maria Helena EELE (Elen, Eylen, Eelen), geboren circa 1770, overleden op 14-04-1822 te Neeroeteren. Maaseiker Solt, begraven op 16-04-1822 te Neeroeteren, dochter van Theodorus EELEN en Anna Elisabeth WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelius, gedoopt op 28-09-1790 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Cornelius en Willems Anna Elisabeth (Broeck Sittard)), overleden op 06-11-1813 te Hamburg op 23-jarige leeftijd. Hassard van 7de Reg.
2.  Catharina Elisabeth, gedoopt op 14-12-1792 te Neeroeteren (getuige(n): Eelen Mathias (Broeck Sittard) en Coninx Catharina (van deze par.)).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-10-1820 te Neeroeteren (getuige(n): Vortjens Wilhelmus en Bollen Theodorus) met Joannes Mathias CORSTJENS (Vortjens, Cortjens), geboren circa 1797, zoon van Joannes Bartholomeus VORTJENS en Helena CLUSTERS.
3.  Barbara, gedoopt op 05-01-1794 te Neeroeteren (getuige(n): Elen Thomas (Broeck Sittard) en Bosmans Barbara).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-10-1820 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 24-10-1820 te Neeroeteren (getuige(n): Korstjens Wilhelmus (Tongerlo) en Bollen Theodorus) met Petrus Joannes GEERKENS, geboren circa 1784, zoon van Henricus GEERKENS en Anna JANSSEN.
4.  Theodorus, gedoopt op 09-01-1796 te Neeroeteren (getuige(n): Bosmans Petrus (Neeroeteren) en Eylen Mechtildis (Broek-Sittard)).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11-01-1825 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen M. en Bollen Elisabeth) met Mechtildis BOKKEN, geboren te Susteren, dochter van Joannes BOKKEN en Catharina Gertrudis GRAULS.
5.  Joannes, gedoopt op 30-04-1798 te Neeroeteren (getuige(n): Eylen Ludovicus en Koninckx Elisabeth).
6.  Henricus, geboren op 25-09-1805 te Neersolt, gedoopt op 26-09-1805 te Neeroeteren (getuige(n): Leijskens Henricus en Neijens Maria Dympna), overleden op 22-06-1806 te Neeroeteren, 270 dagen oud (aangifte door: Bollen Joannes en Neijens Joannes).
7.  Lambertus (Gijsbertus), geboren op 30-06-1807 te Neersolt, gedoopt op 30-06-1807 te Neeroeteren (getuige(n): Soons Gijsbertus en Limerkens Maria Aldegondis).
8.  Maria, geboren op 25-02-1811 te Neeroeteren Solt, gedoopt op 25-02-1811 te Neeroeteren (getuige(n): Bosmans Henricus en Reeskens Anna Maria), 26-02-1811 ?
9.  Maria Anna, geboren op 05-02-1816 te Maaseiker Solt, gedoopt op 05-02-1816 te Neeroeteren (Solt) (getuige(n): Van der Eijnden Hubertus en Bremers Anna Catharina echtgen. Erlings Leonardus), overleden op 12-02-1816 te Neeroeteren, 7 dagen oud (aangifte door: NN), begraven op 13-02-1816 te Neeroeteren.

Joannes BOLLEN, geboren circa 1757, overleden op 01-02-1819 te Neeroeteren (aangifte door: NN), begraven op 03-02-1819 te Neeroeteren.
 
Joannes BOLLEN, geboren op 25-06-1834 om 23.00 uur te Elen. Aangifte door de vader 32 j. dagloner te Vissersweerd, Sevrin Joosten 55 j. landbouwer en Jan Hanssen 35 j. dagloner.
 
Joannes BOLLEN.
Gehuwd met Maria Helena N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, geboren op 25-10-1799 te Maaseik.

Joannes BOLLEN, overleden op 10-03-1707.
 
Joannes BOLLEN.
Gehuwd met Maria Anna PETERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes, gedoopt op 05-07-1713 te Neeroeteren (getuige(n): Broeren Gerardus voor Leveren Joannes en Soors Cornelia voor Millen Maria).
2.  Maria, gedoopt op 08-02-1716 te Neeroeteren (getuige(n): Verheijen Matheus en Peeters Maria).
3.  Adrianus, gedoopt op 10-10-1717 te Neeroeteren (getuige(n): Versleger Lambertus en Peters Odilia).
4.  Maria, gedoopt op 22-03-1720 te Neeroeteren (getuige(n): Poukens Jacobus en Jacobs Aleidis voor Bollen Christina).
5.  Paulus, gedoopt op 05-02-1722 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Adrianus en Peeters Maria).
6.  Petrus, gedoopt op 10-08-1724 te Neeroeteren (getuige(n): Bussels Mathias en Peters Maria voor Veekemans Anna).
7.  Gertrudis, gedoopt op 23-10-1726 te Neeroeteren (getuige(n): Jeunen Lambertus en Soors Cornelia voor Daniels Elisabeth).
8.  Cornelius, gedoopt op 10-01-1729 te Neeroeteren (getuige(n): Pendris Guilielmus en Damiaens Joanna voor Versleger Joanna), overleden op 04-08-1808 te Neeroeteren Solt op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Bollen Jan, zoon).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-09-1750 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Paulus en Koninckx Joannes) met Catharina Elisabeth BOSMANS, overleden op 09-05-1791 te Neeroeteren.
9.  Joannes, gedoopt op 14-10-1731 te Neeroeteren (getuige(n): Gelen Reinerus en Bollen Maria).
10.  Paulus, gedoopt op 14-02-1734 te Neeroeteren (getuige(n): Versleger Paulus en Poukens Catharina).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 83 van 1399 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail